טרם סיימנו לארוז

התוכלו בבקשה להמתין?

קטנים ומעטים הארגזים

מלהכיל את ביתנו הדל

והמלא

את העץ, האבן

הפרח רב הגוון

אהבת המלך

תפילת הנתין

אחוות הפלך

התואילו בבקשה להמתין?

 

טרם סיימנו לארוז

ולא עלינו המלאכה לגמור

השמחה עדיין פה, הצחוק, העצב

והתקווה שעוד צריך לשמור.

טרם ארזנו השמש

טרם ארזנו החול

טרם ארזנו בכי העולל

הנולד בצל השכול

טרם ארזנו הספר

שעליו צוונו לגדול

ועתה באתם אתם

קוראים לנו לחדול

קטנים הארגזים מלהכיל

קטנות המילים מלהשכיל

ועכשיו גשם יורד

ושוב בוכה הקטין,

התואילו בבקשה להמתין?