אלעד צור

אלעד, בן 23. לומד בהסדר באפרת.

כך אמר לי זרתוסתרא

לא יסקל אדם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה