אלעד צור

אלעד, בן 23. לומד בהסדר באפרת.

לא יסקל אדם

כך אמר לי זרתוסתרא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה