שולחן ערוך

לא יעיד על בעליו

כל עוד

מָעַטֵה הפרחים המלאכותי

הַפָּרוּשׂ עליו

לא יותיר טֵפַח

מעל גבי הקרקע.

 

ובעודך מִסְתוֹלֵל

בְּשִבְעִים מְלַקְטִים כְּנוּעִים

תשמע נקישה בדלת

באתי אל ביתי

ולא תוכל הִמַלֵט

על בְּהוֹנוֹת רגליך.

 

ובזאת יִפַּקֵד מושבך

מָעַטֵה הפרחים ידהה

לא יוכלו לשאת עוד

גוֹדֵש הַסֵאַה

שְאָצַרְתָּ

תחת שולחנך

עת יעלה על גדותיו

בְּהוֹנוֹת קְצוּצִים.

 

מקורות: שופטים, א', ז' :" שבעים מלכים בהונות ידיהם ורגליהם מקצוצים היו תחת שולחני, כאשר עשיתי כן שלם לי אלהים."