ויאמר אבנר אל יואב:יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו... ותהי המלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא."(שמואל ב, כא, יד-יז)

 

משחק הנערים

תמימות שופעת

כך זכורני מבית אבי

כעת

מתנקזים אל תוך נהר עמוס

השוצף וגועש

עד אשר יתבטל בשישים

בְּים המובן מאליו.

 

הן נוכחנו לדעת

עד כמה גמישה היא

אומנות המשחק

ביכולתה

להלביש מעטה

אף על קנאה מלכותית.

 

לכן

לפעם הבאה

ש "ישחקו הנערים לפנינו"

השלך נא לעברי

גלגל הצלה

לבל אטבע גם אני

בנהר האדום

השופע

תמימות נערים.