ממרחבי שדותיי

מעריסי כרמי

אעלה ביכורים

מפירות נעוריי

מתבואת עלומיי

אעלה ביכורים

 

אתן את דעתי להבחין

בפירות שנשתבחה בהן

חלקת אלוהיי

ביום מתן תורתי

ולהפריד הסיגים

שסיפחה רוח מערבית

 

וביום המועד

אעלם בתפילה

כסלת בלולה

ובגאווה אספר:

"ארמי אובד אבי

אובד במצרים

תר אחר עץ החיים

אחר באר המים."

 

מתוך באר המים

שרווה אבי

ורווה אני

אעלה ביכורים.