יוחאי גרינגליק

נושם את ניחוח הקטורת בשילה. בין הכרמים מצאתי את מוריה ויחד בנינו משכן קטן ובו טהר מאיר, מלאכי, ומירון

להגשים חלום

מה יקר חסדך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה