יוחאי גרינגליק

נושם את ניחוח הקטורת בשילה. בין הכרמים מצאתי את מוריה ויחד בנינו משכן קטן ובו טהר מאיר, מלאכי, ומירון

הכנה מנטלית

מסכת נדרים (לע"נ יהונתן אלדר הי"ד וקדושי מרכז הרב)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה