יוחאי גרינגליק

נושם את ניחוח הקטורת בשילה. בין הכרמים מצאתי את מוריה ויחד בנינו משכן קטן ובו טהר מאיר, מלאכי, ומירון

אבא תן לי חום

שיר חדש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה