יוחאי גרינגליק

נושם את ניחוח הקטורת בשילה. בין הכרמים מצאתי את מוריה ויחד בנינו משכן קטן ובו טהר מאיר, מלאכי, ומירון

מסורת! (ליום העצמאות)

לקראת כלה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה