"הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים"...(שיר השירים)

 

מול כותל עתיק 

שחוסם אופקים חדשים

בוכים כבר שנים

עד שמתרגלים

לקירות הכלא מבפנים

ואת החרכים 

אוטמים

שיפסיק כבר להציץ

הדוד המטריד הזה שדופק

מנסה להעיר כלה לחוצה

שתחת חופתה דוחפת

מחיצה