איך אלבש את הבגד

בו ראית אותי אך אתמול

עד אשר בגדתי

ואפול

 

צורב הבגד את בשרי

כמכוות אש

הבושה

והשקר

והצביעות

 

נחבא אני בין עצי הגן

ערום ובודד ואמיתי

ורק חוגר לי עלה תאנה

לכסות את ערוותי

 

וקראת לי איכה

והלבשת אותי תחפושת

ומסכה

של מה שהייתי

ושל מה שרצית שאהיה

ושלחת אותי לגלות

לגלות

מי אני