ורזי דיבר ודיבר בתכנית של סמול טוקר

בלעדיו לא היה קורה כלום הבוקר

וגם הטלויזיה בסלון דלקה

ושידרה תמונות מארץ רחוקה

ללא הפסקה

שאיש לא ראה

ומה קרה

ורואים את הקולות ושומעים את הלפידים

וכולם מפחדים

מהרעש

ורוצים לברוח אבל לאן

מסוכן

אז בורחים מהבית ופתאום

נפסק כל הזמזום הזה

שהיה ברקע כל הזמן

וצעקתי כדי להתגבר

על לא ידעתי מה

ומי עשה כל כך רועשת

את האדמה

והעולם כל כך בשקט

לא ממהר

אולי שם ברדיו

דיברו על עולם אחר