האוויר דחוס, מחניק,

מלוכלך במילים של בחירות,

בקרעי ניירות

ופרצופים משקרים

על קירות

גלי האינטריגות

סופות התככים

וגרגירים של אבק מזימות

 

לו רק יכולנו

קצת לנקות

לטהר

לפנות

אולי גם  היה אז מקום באוויר

לכמה טיפות...