ויהי בנסוע הארון

עטוף בדגל לבן

וכחול

ודמעה חונקת גרון

כי זה צבע עיניך

היה

אך לא עת בכיה

ולא יגון

דומיה סביב

כדממת אהרון

בשרו

בחוצות שדרות

ובאשקלון

כי לא נשוג קשת יהונתן

עד תביא הניצחון

 

לע"נ הגיבורים שנפלו בקרב, ובהם יוני נתנאל הי"ד