גולש בים של מילים

באדוות רכות מלטפות

ולפעמים אדירים

המשברים

ובגלי אותו הים נאבקים

עולים שמים ולתהומות יורדים

דמויות מעוותות פנים

והן צפות, לא נרטבות

נוגעות לא נוגעות

מפרישות ובורחות

ועל פניהן מסוה

תחתיו קורן אור

גנוז לעתיד לבא

ובינתיים הדור ראוי

רק לשם בדוי