רוח סערה מרעידה ענפי אילן רועד

עומד בשלכת ערום

כקור היום

ואפילו עלי צמרתו נשרו ואינם

כי הצהיבו מיושן

או האדימו מבושה

 הו אלוקים

הבא כבר הגשם

שיצמיח לנו בפברואר

צמרת חדשה