שנים של נטיעה

וביום אחד

נגדע

 

שנים של בניה

ובדקה אחת

נשבר

 

שנים

של חומות

וברגע אחד קרבה