שלכת

את שיריי כתבתי,

כרוח סתיו בחצר.

כל מילותיי

נשרו מעלי

כעלי שלכת,

ונערמו במחברת.

אינני משורר ,

  כי אם כותב שירה.

גופי:

גפרור בוער.

ונשמתי  -

חלום הממאן להיפתר...