במיטה קטנה  

דמעות על הכר

ילד אחד

בוכה בנכר.

עצובים פניו

ומלאי געגועים.

לארץ ישראל

הגיגיו כמהים.

 

ואני פה יושבת

בארץ חלומותיו

נוגעת ברגב

בעפר הזהב.

דמעותי מתערבבות

בים ובחולו

ומתגעגעת

לארץ ישראל-

שלו.