על חורבות הבתים עומדים חיילים

חיילים חדשים בלי מדים

מחפשים את נשקם

הם כבר לא מחבקים

לא בוכים

הדמעות נגמרו בנוה דקלים

את החיבוק קברנו בחול

על שפת הים

עוד לא נחבש הפצע, עוד לא תם הקרב

ושוב הדגל מורם

והם נאספים לאיטם

צורבים הלבבות, העיניים בוגרות

מחזקים אמונה נושנה

שורות שורות מתייצבים צבאות

בעמונה