-עזה

מוות אהבה

קשה כשאול

רושפת אש

וקנאה

מים רבים ועופרת יצוקה

לא יוכלו לכבות שנאתה

כל הון מדינתנו

לא יוכל לקנות אהבתה

ובוז יבוזו לנו

והאשמה בנו

כי שכחנו מהי אהבה

עזה