מלך הגבעה

נפל כתרו

הרוכבים בסוסים

רמסו כבודו

מתבוסס בדמו, בדמעותיו

חרבו ארמנותיו

 

מלך הגבעה

מתגלגל במורד

     פרשים בשחור

שלחו יד

במלכותו, בצבאותיו

שיברו עצמותיו

 

מלך הגבעה

עוד יעלה בהר

במסלול מפותל

לא צפוי, קצת מוזר

 רוכבי הסוסים לפניו

והפרשים- מושכים מרכבותיו 

 

            

עמונה, שבט תשס"ו