שכינה ביניהם

 

 

שניים

נוגעים ולא נוגעים

מלטפים בעיניים

מחבקים במבטים

שכינה ביניהם

מרחיקה ראשה מכתפו

מפרידה שפתותיהם

שומטת ידו.

 

 

ויש שהאש מתלבה וגוברת

והשכינה לא מוצאת לה מקום

לאט לאט היא עוזבת

הם מוצאים עצמם לבד פתאום

ידו מגששת רועדת

מתקרבים זה לזו בשתיקה,

כדי לא להעיר מתרדמת

להוריד ביניהם קצת שכינה.

 

 

וכך כשקורי השינה בעיניה

היא מוצאת אותם חבוקים

היא פורשת ובוכה

והם פורשים ובוכים

הם רוחצים בצונן את פניה

מבטיחים לעצמם - נלחם!

חרב נותנים בידיה

ומשיבים אותה ביניהם.