סומסום הפתח

מילים של קסם פותחות לפעמים מערות חשוכות

עשרה טפחים

ריח של קץ מגולה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה