סומסום הפתח

מילים של קסם פותחות לפעמים מערות חשוכות

הנצח הוא רק עפר

סירינקס

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה