סומסום הפתח

מילים של קסם פותחות לפעמים מערות חשוכות

חמישים חסר אחת

דברי הימים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה