סומסום הפתח

מילים של קסם פותחות לפעמים מערות חשוכות

נצחוני בני

יד סולדת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה