יואכש מנדלבויין

בן 23 עד עכשיו הוא לא הגיע להישגים מרשימים

קצת יצאתי את הכפר

שבת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה