יואכש מנדלבויין

בן 23 עד עכשיו הוא לא הגיע להישגים מרשימים

ש(ב)ירת שמירה

שבת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה