יואכש מנדלבויין

בן 23 עד עכשיו הוא לא הגיע להישגים מרשימים

ברגע קט

החלקה הרקובה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה