באחרון כשרונותיי ניסיתי, בכוח-אדירים לתרגם מחשבותיי למילים, אך גם בזאת הפעם לא צלחתי כשלתי וחסל חדלונותיי צפו ועלו וכשניצוץ של בינה שוב טרד את שלוותי, חככתי בדעתי: ניתן לדחות זאת ואז שכחתי