מוחי נח על הכר, שומר הוא על כוחו ולידו מונח סיגר וכוס של אלכוהול פתח ניצרה וטען כדור זה לא עסק, הוא מכור ידית אל יד, כתף אל קת נשים פה סוף, ברגע קט.