קצת יצאתי את הכפר צפיתי מההר אז בא רוח נהדר והביא ריח מוכר רוח נלבב, אני שרוי הזמן בטל, אך לא מצוי מתחתיי לאט הולכות מספר פרות משוטטות ממעל ישנן פסגות גם למטה יש שונות רוח נלבב, אני שרוי הזמן בטל, אך לא מצוי