בליל השימורים הלז פוטמתי כאווז הייתי כבד ככבד אווז וסבא אמר: "תם סדר פסח כהלכתו, כאשר זכינו לסדר אותו"