יום גאולתי מתבושש לבוא יום מותי ממשמש ובא. כרגע אני בדמי מתבוסס, בקיא של עצמי, וגם גוסס ...