סימני התשוקה מאתמול

נדבקים על המקלדת ובסמוך,

מעוררים רגש חד ומחוספס

 

חרטה.