גשם, מטרייה אחת

שני ילדים בני עשר

מוכרים בצומת

בייגלה עם סומסום

.מושחלים על מקל

אחד עסוק במכירה

השני משחק עם המטרייה

ואולי גם שר

.שנינו יחד... בערבית

 

בגיל עשר

צריכים היו לשחק בגיל

  בקדרים באים עם חברים

בבית הספר 

להשחיל דיסקיות על מקל

ללמוד לחשב לוח הכפל

רווח והפסד, זהירות בדרכים ובצמתים

זכויות הילד האובד

להינות מסיפורי אלף לילה ולילה

מפי הספרנית האימהית

.ושסומסום תיפתח