הנני שוכב במיטת חולי אנוכי על ערש דווי חיי חולפים כעת מולי כי נטלתי אותם בידי