יום אביב יום חביב מסביב אויר עומד אמר לי זיו, אל תהיה אדיש תאכל שזיף אכלתי זיפת