בכניסה אל חיי, אמר האחראי: אתה תחיה כמו כולם, אתה רגיל כיזב