את היית הסיכוי הדל, האפשרות הכי אפשרית- אם בכלל. מכל הכשלונות הרבים, רבים לאינספור, היית את הכישלון המוצלח ביותר אם אפשר כך לתאר אך גוז נגוזת, בדיוק כמו כל קודמותייך וכעת כבר נשכח ממני מראה פנייך