גם אחרי שכל האפסים האלה, יעזבו אותי לנפשי, כל החלומות שלי ממילא, לא יהפכו למשהו ממשי.