איכר אחד בין השדות קיבל חלקה אחת קטנה בין כל החלקות חלקה קטנה קיבל שמח, רן. גידל האיכר ירקות, אך עבשו. גידל פירות, יבשו. כל ציץ כל גבעול לא צמח כל נסיון לא צלח כל השדות מסביב פרחו מלבד חלקה זו הצנומה איכרנו הדל הסיק ת'משכל: זו חלקה רקובה עפשה.