מסדר ת´חדר, ממהר

אורח תיכף בא

מתחת למיטה

מצאתי תמונה

זה אני ואת בחורף

מלפני שנה.

רפרוף קצר

זרקתי לפח

מוות לכלבה

הידד, האח!