נתכנסו אל המרזב כל סואב וכל דואב, לעת קידוש לעת שימצה כשאין מוצא - אז יש עצה נטביל ראשינו, דם הוא זב בגביע כסף או זהב האח זימרה לצליל עוגב, בזאת נשתה היום ענב