אוקיינוס ~~~

פנס בודד בקצה שכונה... אך כשידי שכבר מליון עלים תלשה / רק ללטף ביקשה לה את חלקת ראשה...

ציפור קטנה

עצוב למות באמצע התמוז

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה