אוקיינוס ~~~

פנס בודד בקצה שכונה... אך כשידי שכבר מליון עלים תלשה / רק ללטף ביקשה לה את חלקת ראשה...

בדידות

עוד לא חי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה