אוקיינוס ~~~

פנס בודד בקצה שכונה... אך כשידי שכבר מליון עלים תלשה / רק ללטף ביקשה לה את חלקת ראשה...

על גבול שני עולמות

ציפור קטנה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה