הייתי רוצה לדעת לכתוב כך שאנשים ישמעו את שריקות הרוח במילים הכתובות, יריחו את ריח השדות בפסקאות, יזלו דימעה עם הגיבורים וימותו מצחוק באותה שניה. זה כל מה שרציתי לומר.