טוב. אז אל תבוא. נכנעתי. רק תודיע, שאני לא אמות מציפיה.