מאיה מרים מ

ולעיני כל חי אשב אני ואומר "אין אני".... כי ה' הוא כאן .... בת 17...משתדלת למצוא את הטוב במה שיש :)....אנשים, חיוך הוא קו עקום שמיישר הכל ...שיהיה לכם יום טוסט

אין אני יודעת

השפילי עינייך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה