גל י-ה

בחיפושים, ולא בחקירות

המתנה

זריקה וטשטוש

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה