עדיין בוסר

ה' הוא הבמאי הטוב ביותר

ארץ

חום גופי בקור רוחך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה