עדיין בוסר

ה' הוא הבמאי הטוב ביותר

חום גופי בקור רוחך

פרה פרה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה