על האף גיליתי נמש המעיד שעשיתי, אמש, אהבה עם השמש (בלי אמצעי הגנה).