חטף ֱ סגול

קצת חושב, קצת כותב וקצת הרבה

תפילה

ממזרת פרחים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה