חטף ֱ סגול

קצת חושב, קצת כותב וקצת הרבה

בין השמשות

שעת מנחה בתל-אביב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה