חטף ֱ סגול

קצת חושב, קצת כותב וקצת הרבה

הנחות

בין השמשות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה