כשומר נגיעה,

אתה מקפיד

שלא לתת לי לגעת

בלב שלך.