קם ושוב נופל ומנסה שוב לקום

לשאוף אל תוך סוד עלום

מה גורם לאדם

להיות כל כך נדהם

 

נדהם מכוח התשובה כמה היא חזקה

כמה עצומה היא הזעקה

לשוב לקום אל תוך סוד עלום

אל כוח עצום

 

לעמוד מול כח כביר

ולהודות לאל אדיר

ואותו נדהם

חוזר להיות אדם