ים ~

סתם אחת. מכורה לאהבה.

דיאלוג

לא היה בינינו אפילו זוהר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה