רגש שלא נותן לך דרור
 
יונה שלא מצאה מנוח
 
המים עוד לא כלו
 
היא לא תחזור ובפיה עלה של זית.
 
אולי כשתחליטי לצאת
 
הים ישוך מזעפו
 
המילים ---
 
 
 
לא יכאבו