א. התהום

תהום

מלחשת ברוך אוהב שמי

קוראת לי לבוא אליה

מבקשת להכניסני למיטתה.

נוצות פוך עפות

לכל עבר

 

ב. הפחד

פחד ידי, מונחת

בידיך, אל תניחי

ידי

לי –

גם כשחיצי ארסי שלוחים

גם על סף –

צלילה

דרך אין מוצא,

רק רצוא

ושוב

 

ואז?

איך אעלה אל אבי,

ואין בנפשי מתום?